ANGIELSKI wz.MkIV

 

  Hełm o średnio głębokim czerepie i długim opadającym nakarczku. Obrzeża zabezpieczone są blaszaną nakładką. W szczycie czerepu znajduje się śruba mocująca fasunek. W przeciwieństwie do MkIII, gdzie fasunek był przykręcany do czerepu, w MkIV mocowany jest na specjalny zatrzask.

 

       

 

Kształt hełmu MkIV jest identyczny jak jego poprzednika MkIII. Cechą charakterystyczną, pozwalającą najpierwszy rzut oka odróżnić oba modele, jest umiejscowienie nitów trzymających zawieszki podpinki: w MkIV są one umiejscowione blisko nakładki na obrzeże, natomiast w MkIII znacznie wyżej.

 

Czerepy są ładnie sygnowane, zwykle na nakarczku, kodami producenta, rokiem produkcji oraz często symbolem modelu, jak na poniższym przykładzie – „BMB MKIV CI 1952”. Każdy z fibrowych pałąków (także obręcz) sygnowany jest przez producenta swoim kodem, rozmiarem oraz rokiem produkcji, podobnie jak na poniższym przykładzie – „7 FFL III 1952”. Na gumowych izolujących koreczkach znajduje się numer patentowy.

 

           

 

Wyposażenie wewnętrzne jest identyczne jak w hełmie MkIII. Inny jest jednak sposób jego mocowania. Zrezygnowano z używania śruby z nakrętką – zamiast tego w miejscu krzyżowania się fibrowych pałąków zamontowany jest specjalny zatrzask, który blokuje się na wycięciu bolca, zanitowanego w szczycie czerepu. ) Na zatrzasku wytłoczony jest napis „LIFT THE DOT”. Aby zdemontować wyposażenie wewnętrzne wystarczy pociągnąć za języczek przy zatrzasku.

 

   

 

Podpinka w formie elastycznej taśmy parcianej regulowanej za pomocą klamerki bez bolca, przymocowanej do zawieszki podpinki.

 

   

 

Hełm przeznaczony dla Policji...

 

    

fot. Czarek

 

... oraz z dołączoną przyłbicą używany również w Policji Irlandzkiej.

 

         

fot. Czarek

 

 

Hełm MkIV powstał jako wymóg wojny na Dalekim Wschodzie, którą zakładano po pokonaniu Niemiec. Miał mianowicie pełnić, oprócz funkcji oczywistych, rolę transportera wody. Nie mógł tym wyśrubowanym oczekiwaniom sprostać MkIII ze swoim otworem w szczycie. Opracowano zatem alternatywny sposób mocowania wkładu, omówiony powyżej. Złożone zamówienie, pod koniec 1944r., opiewało na prawie 1,4 mln sztuk. Nie wiadomo ile dokładnie wyprodukowano egzemplarzy pierwszej wersji do czasu zakończenia produkcji w styczniu 1946r. (wojna z Japonią zakończyła się znacznie szybciej, niż zakładano). W każdym razie musiała to być liczba niezbyt duża, a obecnie trudno spotkać hełm MkIV z tego okresu. Jego produkcję wznowiono na początku lat 50-tych.

Poniżej widoczny jest klasyczny egzemplarz pierwszej wersji (sygnatury na czeepie niewidoczne, wkład z 1945r.): czerep MkIV w późnowojennej barwie (dark brown), wyposażenie wewnętrzne MkIII (pierwsza wersja), podpinka MkIII.

   

 

Poniżej widoczna różnica w barwie późnowojennych hełmów brytyjskich: dark brown oraz khaki.