CHILIJSKI wz.??

 

 He³m wzorowany na he³mie hiszpańskim.

 

         

fot. Militariat