DDR wz.66

 

W związku z opracowaniem nowego typu wkładki i trudnościami z rozwiązaniem jej mocowania wewnątrz czerepu stalowego (bez wiercenia otworów), wprowadzono do użytku hełm znany jako wariant przejściowy i oznaczony “M66”. Model ten różnił się od swojego poprzednika sześcionitowym sposobem mocowania wkładki i jej konstrukcją (plastykowy szkielet obleczony skórą i wyposażony w gąbkową amortyzację). Zastosowano paski podpinki typu “Y”.

 

Olaf Thiele

 

fot. Militariat