FRANCUSKI wz.51/56

 

 Hełm kopulasty o lekko zaznaczonym daszku i nakarczku. Obrzeża zabezpieczone są metalową nakładką. Wyposażenie wewnętrzne stanowi drugi hełm wykonany z tworzywa. W odróżnieniu od hełmu wz.51 posiada trzy uchwyty do mocowania podpinki typu "Y". Z przodu czerepu znajdują się dwa otwory, usytuowane w pionie, do mocowania odznaki żandarmerii.

 

       

 

   

 

Czerep stalowy jak i tworzywowy w szczycie czerepu posiada pieczęcie producenta.