HOLENDERSKI

 

Jest to współczesny model hełmu paradnego, który opiera się o wzór z roku 1895 – 1898

 

      

fot. Szafran