IRACKI wz.80/03

 

Hełm bardzo zbliżony konstrukcyjnie do hełmu wz.80. Zauważalna różnica widoczna jest w nitach mocujących zawieszki podpinek.

 

          

 

Zapięcie podpinki oraz zatrzask mocowania wyposażenia wewnętrznego.

 

    

 

Stempel wewnątrz czerepu.