LIBAŃSKI wz.60

 

Niemiecki hełm wz.60 zaadoptowany przez armię libańską.

 

         

fot. Militariat