LUKSEMBURSKI wz.39

 

 Adaptacja belgijskiego he≥my wz.26/31.

 

    

fot. Militariat