POLSKI wz.HCK-65

 

       

 

 

       

 

Pieczęć wewnątrz fasunku.