POLSKI wz.15 panc

 

 Hełm francuski wz. 15 przerobiony na hełm broni pancernych z krótkim nakarczkiem. Przeróbki dokonano bez zmiany wyposażenia wewnętrznego na polskie. Widać jeszcze sporo śladów polskiej farby i poprawki techniczne wykonane w warsztacie, m.in. lutowanie uszkodzonego ronda.

 

   

fot. Lucek11

 

Wersja z "długim nakarczkiem"