POLSKI wz.28 OPL

 

          

fot. Jędrzej Bartkowiak

 

    

 

Stemple wewnątrz czerepu.