POLSKI wz.35

 

 Adaptacja francuskiego he³mu wojsk pancernych.

 

         

 

    

fot. Blucho