POLSKI wz.HBK

 

Hem kompozytowy z kuloodpornym wizjerem firmy Moratex.