RADZIECKI wz.40/I

 

Hełm głęboki o wyraźnie wyprofilowanych nausznikach i małym daszku oraz lekko odgiętym na zewnątrz obrzeżu. Fasunek mocowany na trzy nity – wersja „trzynitowa”. 

 

         

Z kolekcji inter_box

 

Według Rosjan jest to wz.39 co ma uzasadnienie w występujących pieczęciach wewnątrz czerepu.

 

 

 

Na jednym z zachowanych hełmów z lewej strony przynitowana jest blaszka z napisem BRABORK.

 

   

 

Wnętrza wykonane z ceraty.

 

    

fot. Militariat

 

 

Sporadycznie możemy spotkać na hełmach wz.40/I malowane gwiazdy z sierpem wewnątrz.

 

   

fot. B&S Militaria

 

 

Stempel wewnątrz czerepu z rokiem produkcji. W tym przypadku jest to rok 1941.

 

fot. B&S Militaria

 

fot. Militariat

 

Hełm radziecki wz. 40 I trzy nitowy produkcji wojennej. Z fasunkiem ceratowym wzoru drugiego. Rozmiar czerepu 2. Fasunku 58. Naprzodzie hełmu oryginalna pięcioramienna gwiazda z sierpem i młotem.

 

    

Z kolekcji inter_box

 

 

Hełm trzynitowy, wyposażony we wnętrze od sześcionita za pomocą pośrednich blach. Nie wiadomo, czy to eksperymentalny, czy remontowany trzynit. W literaturze brak danych. Ta wytwórnia produkowała sześcionity i kształt tego dzwonu jest raczej sześcionitowy. Rok produkcji 1950. Wewnątrz pieczątka SZKOLNY.

 

         

fot. Militariat

 

    

 

Hełm radziecki wz.40 trzy nitowy z polskim wyposażeniem wewnętrznym.

 

    

Z kolekcji inter_box

 

 

Niemiecka adaptacja przez jednostki Luftschutzu z podpisem właściciela.

 

         

 

    

 

fot. Czarek