UKRAIŃSKI wz.60

 

Pozostałości po upadku Związku Radzieckiego. Przemalowane hełmy były używane na potrzeby Sił Pokojowych (Liban, Kosowo).